Seminar 2 RSCL. Securitatea la incendiu. Provocări și soluții.

Seminar 2 RSCL. Securitatea la incendiu. Provocări și soluții.

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor, împreună cu Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, UTCB, a organizat cel de-al doilea seminar din acest an, având ca temă ”Securitatea la incendiu. Provocări și soluții.”

Principalii actori ai proiectelor de construcții s-au reunit pentru a identifica problemele actuale cu care se confruntă aceștia în domeniul siguranței la foc, precum și găsirea unor soluții viabile la provocările prezente.

Protecția în caz de incendiu reprezintă o problemă reală în România, mărturie stând evenimentele tragice în care focul a făcut mai multe victime omenești, situații în care s-a dovedit că legislația este lacunară, dar și faptul că există discrepanțe clare între actele normative în vigoare și practică.

Sesiunile seminarului au fost deschise de lect. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru in calitate de Presedinte al Asociației Română de Dreptul Construcțiilor, care a prezentat pe scurt cateva dintre obiectivele asociatiei pe anul 2016 si motivele pentru care a fost aleasa aceasta tema pentru cel de-al doilea eveniment. Alaturi de acesta, in deschidere, au luat cuvantul si domnul prof. univ. dr. Sorin Radu Vacareanu, Rector al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti si domnul conf. univ. dr. Viorel Popa, Decan al Facultatii de Construcții Civile, Industriale și Agricole din cadrul UTCB, care au reiterat interesul institutiilor pe care le reprezinta in organizarea unor astfel de evenimente si a altor proiecte similare prin care sa se gaseasca solutii utile domeniului constructiilor.

În cadrul celor 3 sesiuni ale seminarului, speakerii și participanții au prezentat provocările actuale în proiectarea, evaluarea și asigurarea clădirilor și au dezbătut problematica activității de avizare și control, precum și rolul acestora în securitatea la incendiu și, nu în ultimul rând, pe marginea situațiilor cu care se confruntă antreprenorii atunci când vorbim de securitatea la incendiu.

După tragedia de la Colectiv autoritățile publice au început să conștientizeze necesitatea modificării legislației în vigoare și au lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a deja cunoscutului normativ P118 de siguranță la foc a construcțiilor. Subiectul, îndelung dezbătut în spațiul public, a fost abordat și de către experții prezenți la seminar. Astfel, s-a relevat o necesitate de îmbunătățire a draftului propus de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Printre propunerile enunțate amintim: o mai bună definire a terminologiilor, crearea unui manual cu exemple, schimbarea concepției privind evacuarea, o definire mai clară a riscurilor și introducerea parametrilor de viteză precum și cel de toxicitate pe lângă cel privind densitatea, introducerea de reglementări clare privind evacuarea copiilor din instituțiile de învățământ, în special grădinițe sau a pacienților din spitale, inclusiv reglementări speciale privind pacienții din spitalele de psihiatrie, a deținuților ori a persoanelor cu dizabilități, evacuarea din gări sau aeroporturi, stabilirea vitezelor de evacuare în mod realist și nu așa cum sunt prevăzute în prezent. Specialiștii au evidențiat de asemenea problema economicității, atrăgând atenția asupra faptului că modificările propuse la normativul P118 vor duce la o scumpire a costurilor cu proiectele de construcții, dar și faptul că acestea vor face referire la proiectele nou construite deși, într-un fel sau altul, majoritatea au legătură cu construcțiile vechi.

Și ceea ce privește controlul calității, un subiect strâns legat de problematica securității la incendiu, s-a evidențiat nevoia unei clarificări în sistemul legislativ, specialiștii din domeniu punându-se de acord asupra necesității elaborării unui Cod al construcțiilor, care să înglobeze zecile de acte normative existente și care de cele mai multe ori au pevederi contradictorii, precum și necesitatea stabilirii clare a atribuțiilor pentru fiecare instituție în parte astfel încât să existe o coerență și o eficientizare a activității în domeniu, in special prin clarificarea institutiilor care fac avizarea si controlul proiectelor de constructii, unii dintre participanti indicand ca este problematica trecerea proiectelor pe la pompieri, in conditiile in care acestia ar trebuie sa avizeze interventia si nu constructia, ultima fiind o problema de calitate si ar trebui sa fie in sarcina acelor specialisti din domeniul constructiilor si instalatiilor cu pregatire specifica in domeniul securitatii la incendiu.

O altă tematică dezbătută a fost aceea a asigurării proiectelor de construcții, iar principala problemă cu care se confruntă țara noastră este aceea a lipsei posibilității încheierii unei polițe pe întreaga perioadă de viață a construcțiilor, lucru care ar putea soluționa o serie de probleme cu care se confruntă beneficiarii proiectelor atunci când se confruntă cu vicii ascunse ale construcțiilor achiziționate. Vorbim de un cerc vicios în care investitorii nu conștientizează riscurile la care se expun, spre exemplu atunci când nu aleg să investească pentru a se asigura la incendiu încă din faza de proiectare, asiguratorii, care din lipsă de cerere, nu au instrumente pentru a-i obliga să facă acest lucru și, în final, beneficiarii care nu știu exact de achiziționează.

Nu în ultimul rând, seminarul și-a propus să abordeze domeniul securității la incendiu și din perspectiva antreprenorului și provocările pe care acesta le întâmpină în execuția lucrărilor de construcții. Astfel, au fost expuse situații în care proiectanții de structură nu au o viziune de ansamblu, sunt focusați pe structurile care trebuie să fie construite și materialele cu care vor construi, fără însă a se gândi la impactul pe care îl au deciziile pe care le iau asupra instalațiilor, în special pentru instalațiile de securitate la incendiu sau problema proiectelor ”copy-paste” și în care nu se studiază aproape deloc specificul și utilitatea finală a construcției.

La seminar au participat ca speakeri: arh. Florin Enache, membru în Grupul de lucru pentru modificarea P118 al Ordinului Arhitecților din România și membru RSCL, expertul în securitate la incendiu, Dănuț Măciucă, colonel în rezervă ISU, conf. univ. dr. Adrian Anica-Popa, Departamentul de Analiză și Evaluare Economico-Financiară, ASE București, ANEVAR, Ioana Baniceru, Șef Departament Asigurări Proprietăți Allianz Țiriac, Ing. Victor Muntean Cândea, Șef Serviciu Coordonare, Control și Sinteză a Activității de Control și avizare din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, conf. univ. dr. ing. Florin Delia, Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, UTCB, Delia Filip, Director executiv ROMEPS, ing. Octavian Lalu, Laboratorul de securitate la foc al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC, ing. Andrea Li Puma, consultant protecție la foc, membru RICS.

s2_2 s2_3 s2_5 s2_6 s2_7 s2_9 s2_12 s2_13 s2_15 s2_16 s2_18 s2_20 s2_26 s2_28 s2_31 s2_36 s2_39 s2_40 s2_51 s2_53 s2_54 s2_57 s2_61 s2_63 s2_64

0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*