Recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora a fost modificat și completat prin Hotărârea de Guvern nr. 444/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din data de 3 iunie 2014. Potrivit acestei hotărâri, se instituie obligația investitorului ca, în termen de 3 zile de la primirea comunicării, să notifice Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C) în vederea desemnării unui reprezentant al acestuia în comisia de recepție. În cazul în care optează pentru participare – care nu este obligatorie în toate cazurile – , I.S.C va comunica desemnarea reprezentantului său în comisia de recepție în termen de 3 zile de la primirea notificării.

Investitorul va numi comisiile de recepție pentru construcții și pentru instalații aferente acestora care vor fi alcătuite din cel puțin 5 membri. Este obligatoriu ca din comisie să facă parte un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administrației publice locale pe teritoriul căreia este situată construcția, iar ceilalți vor fi specialiști în domeniu, dintre care unul poate fi din partea I.S.C. În cazul construcțiilor din categoria de importanță excepțională, având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranței, modul de utilizare, volumul și complexitatea lucrărilor, comisiile de recepție vor fi alcătuite dintr-un număr mai mare de persoane, respectiv acestea vor avea 7 membri, dintre care minim 5 specialiști, unul dintre aceștia fiind reprezentantul I.S.C.

Din comisia de recepție nu vor putea face parte reprezentanții proiectantului și ai executantului. Aceștia vor putea participa la recepția lucrărilor, însă doar în calitate de invitați.

Prezența reprezentanților I.S.C. în calitate de membri ai comisiilor de recepție este obligatorie doar pentru obiectivele de investiții finantate din fonduri publice, precum și pentru obiectivele de investiții constând în construcții încadrate în categoria de importanță A – „excepțională“ și B – „deosebită“, indiferent de sursele de finanțare ale acestora.