Probleme practice în aplicarea contractelor FIDIC

Reglementările din legislația românească, precum și traducerile neclare, creează în numeroase rânduri dificultăți majore în implementarea acestora. Este și cazul modelelor de contract folosite pentru încheierea contractelor de lucrări de construcții, mai ales că, în prezent, cand acestea au intrat sub incidența unui nou pachet de legi privind achizițiile publice și a unui Nou Cod Civil. Un exemplu în acest sens îl reprezintă Contractele de tip FIDIC ale căror implementare este necesară în asigurarea unei practici unitare a autorităților contractante în relația cu antreprenorii, fiind în același timp și un instrument utilizat și acceptat de către investitorii străini în desfășurarea de lucrări de construcții.

Necesitatea unei bune cunoașteri a mecanismelor contractuale utilizate de către toți factorii implicați, precum și nevoia alinierii României la practicile folosite la nivel internațional a determinat și alegerea temei celui de-al treilea seminar organizat de Asociația Română de Dreptul Construcțiilor. Parteneri în acest demers ne-au fost Oglindă&Partners, AbInitio și Universitatea Româno-Americană București.

Bazil Oglindă, Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și Managing Partner al Oglinda&Asociații și Florin Niculescu, inginer constructor și singurul român care a obținut calificarea de Adjudecător Acreditat FIDIC au moderat o dezbatere care a atins probleme spinoase în aplicarea contractelor FIDIC, în special în cazul marilor proiecte de infrastructură.

Seminarul a fost unul interactiv, în care principalii actori ai executării unor astfel de contracte, pe de o parte, reprezentanți ai instituțiilor statului precum Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau Agenția Națională pentru Achiziții Publice iar pe de altă parte reprezentanți ai antreprenorilor, ingineri și juriști, au avut ocazia de a se afla la aceeași masă de discuții și de a dezbate alături de speakeri aspectele practice cele mai relevante în domeniu, precum și situațiile concrete întâlnite. Au fost atinse teme precum: aplicabilitatea Condițiilor de Contract FIDIC în contextul noii legislații privind achizițiile publice, puncte de conflict și contradicții cu legislația românească, aspectele legate de Mediu, prevederi FIDIC și legislative pentru Subantreprenori, rolul Inginerului, cu precădere în evitarea disputelor, erori de traducere a Condițiilor Generale și posibile efecte, prevederile din Condițiile Speciale – protejarea inreselor sau abuz.

0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*