Noi reguli în domeniul achizițiilor publice

Noi reguli în domeniul achizițiilor publice

Se schimbă regulile privind achizițiile publice. Parlamentul a adoptat noul pachet legislativ în materie, transpunând astfel, în legislația națională, directivele europene emise de Comisia Europeană în 2014. Pachetul, care va merge spre promulgare, cuprinde patru acte normative: Legea privind achizițiile sectoriale, Legea privind achizițiile publice, Legea privind concesiunea de servicii și lucrări și Legea privind remediile și căile de atac necesare în procesul de achiziție publică.

Printre cele mai importante modificări aduse în domeniul achizițiilor publice se numără: introducerea unei abordări mai flexibile în ceea ce privește cerințele minime de calificare, reducerea termenelor lipsă și a celor limită în cadrul procedurilor de atribuire, fiind obligatorie folosirea mijloacelor electronice pe tot parcursul acestora, precum și creșterea numărului de criterii de eligibilitate, fie că vorbim de cele calitative, referitoare la costul cel mai scăzut, nu prețul cel mai mic, dar și criterii de performanță.

În ceea ce privește cea mai importantă modificare, principiul ”value for money”, în expunerea de motive a inițiatorilor se precizează că, în funcție de obiectul contractului, se vor avea în vedere criterii care au la bază costurile pe durata de viață a obiectului achiziției publice, sau pe baza criteriului ”celui mai bun raport calitate-preț”, care să includă aspecte calitative, de mediu și/sau sociale.

De asemenea, s-au modificat și pragurile valorice care trebuie respectate în cazul procedurilor de achiziții publice. Astfel, vor intra sub incidența legii atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât:  23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări; 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii; 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice. Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

Pentru evitarea tergiversării procedurilor de achiziție publică s-a introdus și o cauțiune. Astfel, solicitarea suspendării procedurii de atribuire sau executare a contractului se va putea face doar în cazuri temeinic ustificate și pentru a evita o pagubă iminentă, dar cu constituirea unei cauțiuni a cărei valoare va fi calculată în funcție de valoarea estimată a contractului de achiziție publică.

Potrivit reprezentanților Executivului, prevederile cuprinse în noile legi vor fi operaționale într-un interval de 60 – 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestora.

Modificările adoptate de Camera Deputaților și transmise spre promulgare le puteți consulta la următoarele adrese:

Legea privind achizițiile publice:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15472

Legea privind achizițiile sectoriale:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15471

Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15473

Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15474

0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*