International Conference ”Perspectives of Construction Law” 2017

International Conference ”Perspectives of Construction Law” 2017

Despre

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor, împreună cu Departamentul Drept al Academiei de Studii Economice București și Facultatea de Construcții Civile, Agricole și Industriale, a organizat, în data de 27 octombrie 2017, cea de-a treia ediție a Conferinței internaționale științifice ”New Perspectives în Construction Law”. Conferința s-a bucurat de prezența a aproximativ 100 de participanți, specialiști din toate domeniile conexe dreptului construcțiilor – reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor profesionale, practicieni din domeniu și reprezentanți ai instituțiilor publice. Pentru ediția din acest an au fost înscrise 12  lucrări științifice.

În cadrul dezbaterilor au fost abordate teme despre implementarea cu succes a BIM într-o gamă largă de tipuri de proiecte, în toate fazele ciclului de viață, de la ideea de proiect și până la managementul acestuia și de oportunitatea de a impune prin legislatia din domeniu utilizarea BIM în proiectele publice, după modelul britanic, german sau italian. Alături de principala temă, aceea a implementarii BIM, au fost abordate și teme de actualitate precum metode de rezolvare a disputelor în construcții, modelele de contracte (administrative, civile sau formele standard), reglementările privind autorizarea lucrărilor de construcții sau calitatea acestora.

În industria construcțiilor, valoarea adăugată este dată de proiectare, construire și apoi operarea într-un mod eficient a clădirilor și a instalațiilor aferente. Acest lucru face ca ”produsul” finit să fie în centrul atenției pentru toate părțile implicate în proiect. În același timp, condițiile din ce în ce mai stricte de pe piața construcțiilor, cerințele clienților și tehnologiile avansate determină dorința unei informații bine structurate pentru a proiecta, construi și gestiona proiecte de construcții de succes. Menținerea și comunicarea între factorii implicați a fost și va rămâne o provocare, iar din acest punct de vedere, BIM este în prezent cea mai bună tehnologie disponibilă pentru a structura informațiile unui proiect cât mai bine și mai util pentru persoanele care o utilizează, cât și pentru o gamă largă de sisteme computerizate, în final pentru a sprijini activitățile tuturor membrilor unei echipe de proiect.

BIM (Building Information Modeling) este conform unora un tip de software. Alții consideră că BIM este modelul virtual 3D a clădirilor. Alții ca este un proces sau ca nu este nimic mai mult decat colectarea tuturor datelor dintr-un proiect de construcție si organizarea lor într-o baza de date ușor de interogat, atât într-o formă ”vizuală”, cât și într-una numerică. Putem spune cu siguranță că, BIM este tot ceea ce am enumerat anterior și mult mai mult.

Conferința ”New Perspectives in Construction Law” a beneficiat de prezența speakerului internațional  Armes Murray care a împărtășit din practicile sale în ceea ce privește noile metode sau tehnologii din dreptul constructiilor.

 

Comitet științific

Prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu

Academia de Studii Economice București

Conf. univ. dr. Crenguța Leaua

Academia de Studii Economice București

Conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias

Facultatea de Drept, Universitatea București, Decan

Lect. univ.  Matthew Bell

Law School University of Melbourne, Australia

Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu

Academia de Studii Economice București

Prof. univ. dr. Ion Anghel

Academia de Studii Economice București

 

Comitet organizatoric

lect. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU, Președinte al Asociației Europeane de Dreptul Construcțiilor

asist. univ. dr. Andreea Stoican, Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

lect. univ. dr. Cristina Cojocaru, Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

lect. univ. dr. Simona Chirică , Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

avocat Andrada Laura Tarmigan, Oglindă&Associates

inginer Dumitru Minciu, Novart Engineering

 

 

Program organizatoric

 

Vineri, 27 Octombrie

9.00 – 9.30   – Inregistrare participanți

9.30 – 11.30 – Sesiune deschidere

 • Lect. univ. dr. Oviudiu Ioan DUMITRU – Președinte Asociația Română de dreptul construcțiilor / Vicepreședinte European Society of Construction Law
 • Prof. dr. ing. Viorel POPA – Decan Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – UTCB
 • Prof. univ. dr. Ion ANGHEL – Director Departamentul de Analiza si Evaluare Economico-Financiară – ASE

Tematica: Evoluția pieții imobiliare din România în 2016-2017

 • Irina FORGO – Director Federația Patronatelor Socetăților de Construcții

Tematica: Abordari si reacții la cele mai actuale proiecte de acte normative si efectele acestora asupra societatilor din domeniu.

 • Valentin STOICA – Vicepresedinte ARACO

Tematica: Provocările BIM în domeniul construcțiilor

 • Av. Diana ANTOFIE – Vicepreședinte Asociația Română a Inginerilor Consultanți

Tematica: Tendintele actuale in contractele de infrastructură

 • Ing. Catalin SOMODEDirector CNAIR

Tematica: Provocările implementării BIM in proiectele de infrastructură

Speaker Străin

 • Arh. Murray ARMESArbitru, Mediator, Expert in Dreptul Construcțiilor

Tematica: BIM in practice

11.30 – 11.45   – Coffee break

11.45 – 13.00  –  Sesiune plenară

 • Av. Simona CHIRICA– Partener la SCHOENHERR si Asociații

Tematică: Noi reglemetări în materia recepției lucrărilor de construcții

 • Luminita POPESCU – Managing Director Man and Machine

Tematică: BIM în România din perspectiva Man&machine

 • Dumitru MINCIU – NOVART ENGINEERING

Tematică: Perspectivele implementării BIM în România

13.00 – 14.00   – Lunch

14.00 – 15.15  –  Sesiune de lucru I

 • Prof. univ. dr. Stefan DEACONU – Presedinte Curtea de Arbitraj Comercial International

Tematica: Noile reguli de arbitraj la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă CCIR

 • Ing. Florin NICULESCU – Consultant AB INITIO

Tematica: Tendințe in managementul proiectelor de construcții.

 • Av. Mona SOLTAN– Managing partner Soimulescu, Soltan si Asociații

Tematica: Ordinul 600/2017 – Probleme si posibile soluții. O abordare contextuală

 • Av. Bazil OGLINDA & Av. Cristina OLARIU– Oglindă & Partners 

Tematica: Red Flag for Contractors: Unusual Clauses in FIDIC Contracts 

 • Av. Serban PATRICIU – Bondoc&Asociații

Tematica: Noi reglementări în construcții

 • Ing. Cezar POPESCU – NOVART ENGINEERING

Tematica: Digitalizare in constructii.

15.15 – 15.30   – Coffee break

15.30 – 17.00  –  Sesiune de lucru II

 • As.univ.dr. Andreea STOICAN – Lupulescu si Asociatii

Tematica: Observatii juridice legate de interventia asupra monumentelor istorice

 • Av. Bazil OGLINDA & Av. Andrada TARMIGAN– Oglinda & Partners 

Tematica: Intervention and role of the engineer in the dispute between the contractor and the employer.

 • Arh. Florin ENACHEBETTER

Tematica: BIM din perspectiva arhitectului

19.30 – Cina

 

 

0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*