ESCL International Conference 2018_European Construction Public Procurement, Current Issues and Perspectives

Despre

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor, împreună cu facultatea de Drept a Universității București și Departamentul de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice București au organizat in perioada 25-28 octombrie 2018 Conferința Internaționala a Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor cu tema : “Probleme curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor”.

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor este membru al asociației europene din anul 2015, iar de anul trecut a preluat conducerea acesteia și și-a asumat, de asemenea organizarea conferinței anuale.

Tematica principală a conferinței  a fost axată pe problemele curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor, la nivel național și european, dar în cadrul dezbaterilor vor abordate și alte teme de larg interes pentru piața construcțiilor, de la impactul noilor modificări legislative până la noile tendințe în domeniu, fie că vorbim de particularități ale contractelor în aria construcțiilor, arbitraj și metode alternative de rezolvare a disputelor sau aspecte prinvind legislația specială în construcții.

Conferința a beneficiat și de prezența unor speakeri internaționali, dar și a unor apreciați specialiști de dreptul construcțiilor din România. Speakerii invitați să participe la Conferința din acest au dezbatut provocările practice intalnite și soluțiile pe care le-au identificat în domeniul achizitiilor publice, precum și modalitățile de soluționare a litigiilor în proiecte publice de construcții, modelele de contracte sau alte probleme legate de acest domeniu.

Conferinta a fost structurata astfel:

25 octombrie 2018: „ACADEMIC FORUM & SESIUNILE DE LUCRU”, este ziua în care s-a dorit a fi creată o platformă de discuții cu privire la mai multe probleme actuale din domeniul dreptului construcțiilor. Sesiunea a fost structurată în două module, unul academic, în careau fost prezentate lucrarile științifice înscrise de autori și aprobate de consiliul științific, iar, apoi, a urmat o dezbatere asupra viitorului studiilor de specialitate în dreptul construcțiilor, atât asupra celor existente la nivel european, dar și asupra posibilității dezvoltării de astfel de programe în România. Cea de-a doua parte a fost rezervată specialiștilor în domeniu, avocați, arhitecți sau ingineri consultanți care au dezbatut asupra problemelor actuale din acest domeniu.

26 octombrie 2018 a avut loc „SESIUNEA PLENARĂ” , în care au fost prezentate 11 rapoarte  de țară privind situația actuală a legislației achizițiilor publice în fiecarea dintre acestea. Fiecare țară raportoare și-a va trimis la București un specialist în achiziții publice, cadru didactic sau recunoscut specialist, care a avut la dispoziție 25 de minute să ne prezinte stadiul actual în acest domeniu și provocarile viitoare în context european. Amintim dintre țările rapoartoare: Germania, Marea Britanie, Franța, Spania, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Olanda, Elveția și, desigur, România.

27 octombrie 2018 înseamnă și data în care în cadrul „ADUNĂRII GENERALE A PREȘEDINȚILOR” asociațiilor membre a ESCL au semnat Actul constitutiv actualizat al Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor, un act care încheie o perioadă de 3 ani de negocieri între statele membre și ne bucurăm că acest eveniment a avut loc la București.

Înscrierea participanților s-a facut prin intermediul site-ului Asociației Române de Dreptul Construcțiilor.

Conference Proceedings

Volumul conferintei include:

  • lucrările știinșifice, acceptate de comitetetul științific, prezentate în sesiunile de lucru
  • rapoartele de țară prezentate în sesiunea plenară

ESCL 2018 International Conference Proceedings

Comitet științific

Prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu

Academia de Studii Economice București

Prof. univ. dr. Giovanni Iudica

Bocconi University, Italia

Conf. univ. dr. Crenguța Leaua

Academia de Studii Economice București

Conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias

Facultatea de Drept, Universitatea București, Decan

Lect. univ.  Matthew Bell

Law School University of Melbourne, Australia

Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu

Academia de Studii Economice București

Lect. univ. dr. Chantal Moll de Alba Lacuve

University of Barcelona, Spania

Prof. univ. dr. Ion Anghel

Academia de Studii Economice București

 

Comitet organizatoric

lect. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU, Președinte al Asociației Europeane de Dreptul Construcțiilor

prof. univ. dr. Monika Chao-Duivis, Secretar General al Asociației Europeane de Dreptul Construcțiilor

avocat Richard Bailey, Chairman al Asociației Europeane de Dreptul Construcțiilor

lect. univ. dr. Cristina Cojocaru, Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

lect. univ. dr. Simona Chirică , Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

asist. univ. dr. Andreea Stoican, Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

avocat drd. Silviu Munteanu, Facultatea de Drept, Universitatea București

asist. univ. dr. Roxana Chirieac, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu

 dr. Dragoș Mănescu, Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

 

Program organizatoric

 

 

 

ACADEMIC FORUM & WORKING SESSIONS

Faculty of Law, Bucharest University, Stoicescu Room (1st floor)

Address: Bucharest University, Mihail Kogălniceanu 36-46, Bucharest 050107

09.00 – 09.30 – Registration

09.30 – 10.00 – Opening Session 

Keynote Speakers

Lecturer PhD. Ovidiu Ioan Dumitru, Chairman Romanian Society of Construction Law

Prof. PhD. Flavius Baias, Dean, Faculty of Law, Bucharest University

Dean Law Faculty, Bucharest University

10.00 – 11.30 – Working Session 1 

Monika Chao Duivis, The principle of proportionality and the contents of a contract

Roxana Vornicu, New paradigms in construction law: Enabling BIM and partnering contracts with public procurement

Simona Chirică, Relevant aspects regarding the warranty for hidden defects /latent defects.  A journey from the contractor’s guarantee to the seller’s liability for the construction’s hidden defects

Ovidiu Ioan Dumitru, A Critical View on the  Implementation process of the European Public Procurement Directives in Romanian Construction Field

11.30 – 11.45 – Coffee Break

11.45 – 13.15 – Working Session 2 

Adriana Spassova, Standard forms for public procurement construction contracts in Bulgaria

Diana Antofie, 2 years from the adoption of the new legislation in public procurement. Current issues and perspectives of the infrastructure projects

Edwina Udrescu, What legal and contractual issues can determine the success or failure of a PPP Project

13.15 – 14.15 – Lunch

14.15 – 15.45 – Working Session 3

Andrada Tarmigan, Cristina Olariu, Bazil Oglindă, Suspension of Work. Privilege or obligation? Current Practices and the New Provisions

Giuseppe Giancarlo Franco, Disputes Boards: A comparative study of international practice

Cătălin Șomode, Cristina Olariu, Bazil Oglindă, Lack of workforce – #1 dispute generator in construction projects?

15.45 – 16.00 – Coffee Break

16.00 – 16.30 – Conclusions

18.00 – 19.00 – General Assembly of the Romanian Society of Construction Law (only for the members of the Romanian SCL)

17.45 – 19.00 – Guided Walking Tour

19.30 – Gala Reception 

Gambrinus Restaurant, Regina Elisabeta 38, Bucharest, 050017

 

PLENNARY SESSION

Faculty of Law, Bucharest University, AULA MAGNA Room (ground floor)

Address: Bucharest University, Mihail Kogălniceanu 36-46, Bucharest 050107

09.00 – 09.30 – Registration

09.30 – 10.00 – Opening Session 

Keynote Speakers

Ovidiu Ioan Dumitru, Chairman Romanian Society of Construction Law

Diana Antofie, Vicepresident, Romanian Association of Consulting Engineers

Viorel Popa, Dean, Faculty of Civil Engineering in the Technical University of Civil Engineering of Bucharest

 

10.00 – 10.20 – Incorporation Ceremony of the European Society of Construction Law

 

10.20 – 11.10 – Countries Reports – Session 1

ROMANIA ”Current Status and the Perspectives of Public Procurement in Romania – Prof. PhD. Ștefan Deaconu

UNITED KINGDOM – ”Current Status and the Perspectives of Public Procurement in United Kingdom” – Jonathan Cope & Anthony Lavers

11.10 – 11.25 – Coffee break  

11.25 – 13.05 – Countries Reports – Session 2

BULGARIA ”Current Status and the Perspectives of Public Procurement in Bulgaria” –  Boyana Milcheva & Boyan Ivanov

NETHERLANDS ”Procurement Law in Netherlands” – Dr. Evelien Bruggeman 

ITALY  ”Public Procurements main aspects and specifics in Italy” – Roberto Panetta 

GERMANY ”Public Procurement Standards in Germany” – Prof. Dr. jur. Bastian Fuchs

13.05 – 14.05 – Lunch

14.05 – 14.35 – Awarding of the ESCL Prize  

14.35 – 15.25 – Countries Reports – Session 3

CZECK REPUBLIK ”Modifications of construction contracts vs procurement law in the Czech Republic” – David Dvořák

SWITZERLAND ”Current Status and the Perspectives of Public Procurement in Switzerland” –Prof. Dr. Martin Beyeler

15.25 – 15.45 – Coffee break

15.45 – 16.35 – Countries Reports – Session 4

HUNGARY ”Current Status and the Perspectives of Public Procurement in Hungary” – Dr. Tamás BALÁZS & Dr. Károly BAGÓCSI

SPAIN ”The transposition of the European Directives on Public procurement in Spain” – Prof. Dr. Chantal Moll de Alba

16.35 – 17.35 DEBATE FORUM

17.35 – 17.45 – Closing  Session

19.30 – Gala Dinner

Vivolis Events

Sos. București-Ploiești 155, Bucharest, 050017