Despre Conferință

“Perspectives of Construction Law” ediția a-VII-a, 8 decembrie 2023

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor și Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice București, organizează pe 8 decembrie 2023 ediția a VII- a a Conferinței Internaționale ”Perspectives of Construction Law ”

The Romanian Society of Construction Law and the Faculty of Law from the Bucharest University of Economic Studies will organise on December 8th 2023 the 7th Edition of the International Conference ”Perspective of Construction Law”

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor este membru al asociației europene din anul 2015 și al platformei internaționale din 2016, organizând în fiecare an evenimente în domeniul dreptului construcțiilor

The Romanian Society of Construction Law is a member of the European Society of Construction Law from 2015 and of the international platform from 2016, organizing each year events in the field of construction law.

Conferința va beneficia și de prezența unor speakeri internaționali, dar și a unor apreciați specialiști de dreptul construcțiilor din România, membri ai mediului academic sau practicieni în domeniu.

The conference will benefit from the presence of international speakers, of renowed Romanian proffesionals in the field of construction law, scholars or practiners in the field.

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței indexate BDI . Pentru detalii publicare: http://rscl.ro/publicatii/

All the papers presented and accepted at the conference will be published in one of the conference’s publications indexed in international databases. For information of the publication oportunities: http://rscl.ro/publicatii/

Înscrierea participanților se face prin intermediul site-ului Asociației Române de Dreptul Construcțiilor:

The regsitration is done through the Romanian Society of Construction Law’s website:

http://rscl.ro/inregistrare/

Pentru orice detalii și alte informații nu ezitați a ne contacta pe adresele de e-mail:

For any information or other details, please contact us on the following emails:

office@rscl.ro  & romanianscl@gmail.com.

Comitet organizatoric

Conf.. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU, Coordonator Conferință, Decan Facultatea de drept ASE

Lect. Univ. Dr. Andreea STOICAN, Secretar științific, Prodecan Facultatea de drept ASE

Avocat. Drd. Silviu MUNTEANU, Președinte Asociația Română de Dreptul Construcțiilor

Avocat Cristina OLARIU, Secretar General Asociația Română de Dreptul Construcțiilor