CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA

Pentru data de 15.03.2019

 


Preşedintele Asociaţiei Române de Dreptul Construcţiilor , dl. DUMITRU Ovidiu-Ioan, în temeiul prevederilor art. 15  Secțiunea II alin (13) din Statutul Asociaţiei de Române de Dreptul Construcţiilor şi ale dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Genarală a Asociației Române de Dreptul Construcțiilor pentru data de 15.03.2019, ora 17.00, la sala Nicolae Titulescu din cadrul Romexpo, Bulevardul Mărăști, nr. 65-76, sector 1 București.

având următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Dezbaterea și aprobarea raportului de activitate al cenzorului pentru anul 2018
  2. Dezbaterea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2018
  3. Dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2018
  4. Dezbaterea și aprobarea planului de activități pe anul 2019
  5. Dezbaterea și aprobarea bugetului pe anul 2019
  6. Diverse

In cazul neîntrunirii cvorumului de sedintă prevăzut de statut și actul constitutiv, se reconvoacă Adunarea Genarală a Asociației Române de Dreptul Construcțiilor pentru data de 15.03.2019, ora 17.30, la sala Nicolae Titulescu din cadrul Romexpo, Bulevardul Mărăști, nr. 65-76, sector 1 București, cu aceași ordine de zi.

Ovidiu Ioan DUMITRU

Președinte

0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*