Convocator Adunarea Generală a Asociaților

Convocator Adunarea Generală a Asociaților

Preşedintele Asociaţiei Române de Dreptul Construcţiilor, dl. DUMITRU Ovidiu-Ioan, în temeiul prevederilor art.15 din Statutul Asociaţiei de Române de Dreptul Construcţiilor şi ale dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asocuațiilor, pentru data de 24.03.2016, ora 18:00, la Sala Stoicescu a Facultății de Drept din cadrul Universității București, Bdul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, București, având următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea situației financiar contabile a asociației din anul 2015;
  2. Aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2015;
  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al asociației aferent anului 2016;
  4. Revocarea și numirea de noi membri în Consiliul Director;
  5. Diverse.

0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*