Conferința Anuală a ESCL aduce la București cei mai apreciați  specialiști în achiziții publice

Conferința Anuală a ESCL aduce la București cei mai apreciați  specialiști în achiziții publice

 

Implementarea directivelor reprezintă un procedeu esențial în armonizarea legislației la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Directiva, astfel, este unul dintre principalele instrumente juridice disponibile instituțiilor Europene pentru punerea în aplicare a politicilor sale. Fiind vorba despre un instrument destul de flexibil, transpunerea unei directive în dreptul intern nu obligă adoptarea unor norme specifice exprese, fiind suficient un context juridic general favorabil atingerii acelui rezultat.

În aceste condiții, aceste actele normative emise la nivelul Uniunii Europene trebuie implementate eficient, la timp şi de o manieră echilibrată, statele membre, prin intermediul legislativului sau executivului, fiind obligate să adopte acte normative care să poată pune efectiv în aplicare directiva.

Ca atare, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene pot exista direcții specializate de armonizare legislativă, care realizează o serie de activități la nivel intern al statului respectiv. Printre acestea se pot număra avizarea proiectelor de acte normative care urmăresc transpunerea în legislaţia naţională a actelor normative europene, așadar, care creează cadrul juridic necesar aplicării acestora; formularea unor propuneri având ca scop accelerarea procesului de transpunere şi implementare, care ulterior sunt trimise instituţiilor competente în vederea elaborării actelor normative necesare sau, nu în ultimul rând, examinarea propunerilor legislative sub aspectul compatibilităţii cu reglementările europene, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora.

Rațiunea existenței acestor departamente specializate și plasarea în timp a intervenției lor, dar și a avizării măsurilor acestora, spre finalul procedurii de implementare îl constituie evitarea situaţiei în care alte instituţii primesc spre avizare un proiect de act normativ ulterior avizului lor, acestea pot formula amendamente care să contravină dreptului Uniunii Europene, compatibilitatea fiind, astfel, afectată.

Domeniul construcțiilor și a achizițiilor publice nu face excepție de la dorința legiuitorului european de creare a unui cadru uniform de reglementare la nivelul Uniunii Europene. În special achizițiile publice, atât la nivel național, cât și internațional, se bucură de o importanță covârșitoare în economia unui stat.

În prezent este estimat că aceste contracte prin care autoritățile publice contractează lucrări sau achiziționează bunuri și servicii reprezintă între 15-20% din produsul intern brut al Uniunii Europene, așadar beneficiază de o pondere considerabilă la nivelul pieței unice europene.

Ca atare, corecta aplicare și reglementare a regulilor în materia dreptului construcțiilor se prezintă ca o constantă provocare atât pentru legiuitor, cât și pentru participanții la acest vast domeniu de reglementare.

Tematica principală a conferinței ”European Society of Construction Law” (25-27 octombrie 2018) va fi axată pe problemele curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor la nivel național și european, dar în cadrul dezbaterilor vor fi abordate și alte teme de larg interes pentru piața construcțiilor. Acestea vor avea un spectru larg de interes, de la impactul noilor modificări legislative până la noile tendințe în domeniu, conferința beneficiind inclusiv de prezența unor speakeri internaționali, dar și a unor apreciați specialiști de dreptul construcțiilor din România.

În acest sens, pentru înțelegerea aplicării și a modalității de implementare a dispozițiilor directivelor din materia dreprului construcțiilor la nivelul fiecărui stat, în cadrul conferinței ”European Society of Construction Law” 2018 vor lua cuvântul invitați specialiști în acest domeniu din diferite state membre:

Jonathan Cope (Marea Britanie) – este un redutabil litigant, luând parte la soluționarea a peste 200 de litigii din domeniul construcțiilor și al ingineriei, fie în calitate de apărător, fie în cele de arbitru sau expert. Aceste litigii au avut ca obiect proiecte ale căror valoare se ridica până la 250 de milioane de lire sterline, în multiple domenii, variind de la cel educational, drumuri și infrastructură, energie electrică, aeroporturi, domeniu hotelier, construcții – zone de birouri sau zone rezidențiale. Jonathan Cope este membru a numeroase asociații și entități juridice, fiind, totodată, numit apărător într-un număr signifiant de litigii privind executarea contractelor comerciale și contractelor-cadru. Jonathan Cope își desfășoară activitatea inclusiv ca mediator, având calitatea de mediator acreditat CEDR.

Evelien Bruggeman (Olanda) – a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din Leiden în anul 2003, specializarea sa fiind dreptul civil. Între anii 2003 și 2008 a lucrat în cadrul Institutului de Dreptul Construcțiilor unde, printre alte activități, și-a desfășurat cercetarea în vederea redactării tezei sale de doctorat având ca temă ”Achiziția/Contractarea, din perspectivă amplă”, obținând titlul de doctor în ianuarie 2010. Din septembrie 2008 a lucrat timp de 8 ani în Biroul Științific al Curții Supreme a Olandei (Secția civilă), desfășurându-și activitatea atât în sprijinul procurorilor, cât și al consilierilor. Începând cu septembrie 2016 a redevenit membru al Institutului de Dreptul Construcțiilor, în cadrul căruia este implicată în activitatea de cercetare a influenței noilor tehnici de construcție în dreptul privat și a dreptului contractual al construcțiilor. Este angajat al Revistei Olandeze de Dreptul Consumatorului și a publicat multiple lucrări, în special în domeniile sale de expertiză, respectiv achiziții, contractare și siguranța calității construcțiilor.

Bastian Fuchs (Germania) – este profesor onorific al Facultății Germane și Internaționale de Dreptul Construcțiilor din cadrul Universității din Munchen. Printre titulaturile acestuia se numără: lector în cadrul Universității LEUPHANA din Lüneburg, avocat specializat în dreptul construcțiilor și arhitectură, precum și în dreptul international al afacerilor  (New York, USA), profesor onorific al Facultății Germane și Internaționale de Dreptul Construcțiilor din cadrul Forțelor Armate Federale din Munchen, lector, conducător de seminarii și trainer in-house în domeniile dreptul construcțiilor, arhitecturii și a achizițiilor publice, președinte al grupului de lucru de ”Dreptul Internațional al Construcțiilor” din cadrul Asociației Germane de Dreptul Construcțiilor și membru al Uniunii Americane a Barourilor și a Baroului din New York

Chantal Moll De Alba Lacuve (Spania) – oferă consultanță juridică societăților comerciale și instituțiilor publice în domeniul dreptului civil, în materia proprietăților imobiliare și a dreptului construcțiilor, îmbinând această activitate cu cea didactică, fiind de asemenea profesor asociat de drept civil în cadrul Universității din Barcelona. Chantal Moll de Alba Lacuve a participat, pe durata a 20 de ani de activitate, la o serie amplă de proiecte și colaborări cu diferite societăți comerciale și instituții publice.  A fost membru al Departamentului de Drept Civil din cadrul Baroului din Barcelona, director al unor publicații de diseminare a rezultatelor cercetărilor din domeniul juridic, director academic al Masterului Internațional ISDE / UB, Secretar al Centrului de Cercetare și Dezvoltare a Proprietăților Imobiliare și a Dreptului Comercial Imobiliar, precum și membru al Asociației de Registratori din Spania. Totodată, a colaborat cu diverse instituții publice în cadrul proiectului”Locuințe și Construcții”.

Stéphane Braconnier (Franța)este profesor asociat de Drept Public, unul dintre cei mai renumiți specialiști în domeniul său. Este recunoscut în mediul juridic, deținând cunoștințe vaste în materia dreptului public al afacerilor, dreptului achizițiilor publice, externalizarea serviciilor publice și a parteneriatelor public-private, dreptului administrativ și dreptului concurenței. Profesor asociat de Drept Public, Stéphane Braconnier este cadru didactic în cadrul Universității  Paris II (Panthéon-Assas), unde coordonează în mod direct programul de Masterat profesional „Drept Public și Economie”.

Metodi Baykushev (Bulgaria) – este partener al societății de avocatură Dimitrov, Petrov & Co., în cadrul căreia își desfășoară activitatea începând cu anul 2006. În prezent conduce Departamentul de litigii al acesteia, fiind lider și al Departamentului de Achiziții Publice. Metodi Baykushev are o experiență practică vastă în litigii comerciale și arbitraj, atât la nivel național, cât și internațional. Domeniul său de expertiză este completat de recuperarea de creanțe, insolvență, malpraxis medical, achiziții publice, litigii din domeniul dreptului construcțiilor, precum și contencios administrativ. A dobândit o experiență de peste 10 ani în consilierea și reprezentarea societăților comerciale în fața instanțelor judecătorești și a celor arbitrale, interpretarea și elaborarea contractelor FIDIC, dar și revizuirea unor acte administrative. Metodi Baykushev predă materia Dreptul Afacerilor în cadrul Universității Americane din Bulgaria, Blagoevrad.

Boyana Milcheva (Bulgaria) – este partener în cadrul societății de avocatură Dimitrov, Petrov & Co. Și-a început activitatea în cadrul firmei în anul 2005, în prezent deținând poziția de lider al Departamentului de Dreptul Construcțiilor și a Departamentului de Drept Fiscal, fiind specializată în dreptul construcțiilor, achiziții publice, drept fiscal, drept financiar și drept societar. Boyana Milcheva este nu doar un reprezentant al societății de avocatură Dimitrov, Petrov & Co., ci și membru al unor asociații de drept fiscal, al Asociației Bulgare de Dreptul Construcțiilor,  al Comitetului pentru Soluționarea Litigiilor și a entității din Bulgaria aparținătoare a Asociației Internaționale de Drept Fiscal.

Tamás Balázs (Ungaria) – este profesor asociat în cadrul Universității din Budapesta. Este autor a peste 40 de publicații în domeniul dreptului, membru al Academiei de Drept American și Internațional din Dallas începând cu anul 1992 și membru al  Uniunii Barourilor din Germania din anul 1999 (specializare în dreptul construcțiilor și a dreptului international al construcțiilor). Este membru al Comitetului Juridic al Asociației Ungare a Managementului Imobiliar. Realizează o amplă activitate de cercetare, precum și activitate didactică, susținând cursuri în domeniul dreptului Uniunii Europene. Este membru al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Poloniei (Varșovia), Președinte al Asociației Avocaților din Europa de Est, precum și membru al echipei de juriști ai Grupului European de Interes Economic (2008-2012).

Károly Bagócsi (Ungaria) – domeniu de expertiză : drept societar, dreptul energiei, dreptul mediului, dreptul construcțiilor, achiziții publice, faliment și lichidare.

Studii : Universitatea Eötvös Lóránd, Facultatea de Drept și Științe Juridice;

Roberto Panetta (Italia) – Roberto Panetta este avocat italian si conferențiar la Departamentul de Drept Privat al Universitatii Bocconi din Milano.  Este specializat in dreptul contractelor, dreptul construcțiilor și litigii. Este consultant pentru mai multe societati pe probleme contractuale, mediere, arbitraj și instanță.Roberto Panetta este autor al unei lucrări de dreptul construcțiilor și multe articole privind materiile contractelor, arbitrajului și medierii.Roberto Panetta este, printre altele, secretarul general al Asociației Italiene de Dreptul Construcțiilor, afiliată la structura europeană.

David Dvořák (Cehia) –  a absolvit Facultatea de Drept a Universității din Brno. În anul 2011 a finalizat cu succes cursurile Programului Postuniversitar de Achiziții Publice din cadrul Universității din Nottingham. Specializarea sa principală aparține domeniului achizițiilor publice (contracte, concesiune și parteneriat public-privat), cu o înclinație deosebită asupra contractelor operaționale din industria apelor, ajutoare de stat, fonduri europene și dreptul construcțiilor.  Portofoliul său cuprinde profesii și funcții precum cele de avocat sau funcționar în cadrul autorităților administrative publice centrale. Și-a început activitatea în materia achizițiilor publice în timp ce a lucrat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale în calitate de lider al Departamentului de Drept European și Internațional, ulterior devenind lider al Departamentului de Achiziții Publice. David Dvořák este membru al Consiliului Director al Asociației de Dreptul Construcțiilor din Republica Cehă, membru al Comitetului Editorial al Buletinului de Dreptul Construcțiilor și membru al Consiliului pentru Calificare din cadrul Asociației Antreprenorilor din Domeniul Construcțiilor din Republica Cehă.

Monica Chao-Duivis (Olanda) – este Secretar General al Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor. Totodată, este profesor al Facultății de Drept din cadrul Universității din Delft, Olanda. Specializarea sa este în drept civil, în special dreptul contractelor, licitații și răspundere contractuală. Una dintre principalele arii de interes se axează pe impactul generat de noua legislație din domeniul construcțiilor. Pe lângă activitatea sa didactică, Monica Chao-Duivis este autor a numeroase cărți și articole din domeniul său de interes. De asemenea, deține funcția de Director al Institutului de Dreptul Construcțiilor, fiind și conducător al lucrărilor de cercetare științifică în domeniul dreptului construcțiilor.

0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*