David Dvořák

David Dvořák

David Dvořák a absolvit Facultatea de Drept a Universității din Brno. În anul 2011 a finalizat cu succes cursurile Programului Postuniversitar de Achiziții Publice din cadrul Universității din Nottingham.

Specializarea sa principală aparține domeniului achizițiilor publice (contracte, concesiune și parteneriat public-privat), cu o înclinație deosebită asupra contractelor operaționale din industria apelor, ajutoare de stat, fonduri europene și dreptul construcțiilor.

Portofoliul său cuprinde profesii și funcții precum cele de avocat sau funcționar în cadrul autorităților administrative publice centrale. Și-a început activitatea în materia achizițiilor publice în timp ce a lucrat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale în calitate de lider al Departamentului de Drept European și Internațional, ulterior devenind lider al Departamentului de Achiziții Publice.

A ținut prelegeri și a publicat o serie de lucrări în domeniul dreptului. În perioada 2006-2011 a fost lector autorizat de Ministerul Dezvoltării Regionale pe probleme privind contractele încheiate cu autoritățile publice și concesiuni.  Este co-autor al Ediției Comentate a Legislației privind Concesiunile (Editura C.H. Beck, 2006), a lucrării ”Contractele publice din domeniul construcțiilor” (ediția a-II-a, editura Linde Praha, 2009) și autor a multiple articole în materia achizițiilor publice.

David Dvořák este membru al Consiliului Director al Asociației de Dreptul Construcțiilor din Republica Cehă, membru al Comitetului Editorial al Buletinului de Dreptul Construcțiilor și membru al Consiliului pentru Calificare din cadrul Asociației Antreprenorilor din Domeniul Construcțiilor din Republica Cehă.