Publicații

Oportunităţi de publicare

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 

  •  În volumul conferinței în limba engleză publicat de editură cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale.

Volumul conferinței va cuprinde lucrările științifice prezentate în sesiunea de lucru și acceptate de comitetul științific

din cadrul conferinței.

 

  • în reviste partenere ale Conferinței:

TRIBUNA JURIDICĂ / JURIDICAL TRIBUNE

singura de revistă de științe juridice din România indexată în Web Of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters)

Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, revista Tribuna Juridică/Juridical Tribune publică studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Platformă de dezbateri juridice publicate în limbile română, engleză sau franceză, revista reprezintă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume. Revista are apariție trimestrială și este indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters), EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KvK – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016).

 

PERSPECTIVES OF LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION

Editată de Societatea de Științe Juridice și Administrative și deDepartamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, revista Perspectives of Law and Public Administration apare bianual în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, HEINONLINE, PROQUEST, CEEOL, ERIH PLUS, WORLDCAT, KVK, DOAJ, REPEC, INDEXCOPERNICUS, ULRICHSWEB – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

 

ROMANIAN CONSTRUCTION LAW REVIEW

Editată de Asociația Română de Dreptul Construcțiilor și Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, revista Romanian Construction Law Review apare anual în ediție online și print. Revista este indexată în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.