Înscriere lucrări Conferință 2017

Termene limită pentru înscrierea lucrărilor

20 octombrie 2017

Autorii trebuie să înscrie lucrarea completă

Înscrie lucrarea aici

Recomandări generale pentru scrierea lucrării

Autorii vor înscrie lucrările completând formularele din paginile dedícate ale acestui site, sub forma unui document Word, conform termenelor limită mai sus menționate. După evaluarea Comitetului științific, toate lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum al Conferinței cu ISBN.

TOATE LUCRĂRILE VOR FI SCRISE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Dimensiunea paginii: A4 (210 x 297mm)

Margini: 2.5 cm (sus, jos, dreapta, stanga)

Tipul fontului: TNR, 12, spațiu de 1.5, justified

Pentru mai multe detalii, descarcă Ghidul de mai jos.

Fiecare lucrare va fi însoțită de declarația de autenticitate și drept de publicare, semnată de către autor, scanată și încărcată în formularul de înscriere a lucrării.

Ghid de redactare Declaraţie de autenticitate

Comitet științific

Toate lucrările înscrise vor fi jurizate și evaluate de către Comitetul științific, format din reprezentanți de seamă ai mediului academic românesc și internațional.

Ion ANGHEL – Prof. univ. dr. la Academia de Științe Economice București

Crenguța LEAUA – Conf. univ. dr. la Academia de Științe Economice București

Monika CHAO-DUIVIS – Prof. Mr. Dr. M.A.B. Director, Instituut Voor Bouwrecht

Bazil OGLINDĂ – Conf. univ. dr. Universitatea Româno-Americană

Matthew BELL – Lector univ. Facultatea de Drept, University of Melbourne

Flavius-Antoniu BAIAS – Conf. univ. dr., Decan Facultatea de Drept, Universitatea București

Giovanni IUDICA – Prof. univ. dr. Bocconi University, Milano, Italia

Chantal MOLL DE ALBA LACUVA – Lector. univ. dr. University of Barcelona, Spania

Ana-Maria LUPULESCU – Lector univ. dr. Academia de Științe Economice București

Brândușa VARTOLOMEI – Prof. univ. dr. Academia de Științe Economice București

Comitet organizatoric

Lector univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU

Lector univ. dr. Mircea BARNAURE

Lector univ. dr. Adriana MOȚATU

Lector univ. dr. Simona CHIRICĂ

Asist univ. dr. Andreea STOICAN

Ing. Dumitru MINCIU

Ing. Răzvan VLAD

Observații

*Lucrările finale vor fi înscrise doar dacă nu au mai fost publicate și dacă nu se află în curs de validare pentru o altă conferință/revistă/editură.

**Toate lucrările înscrise vor fi jurizate și evaluate de către un Comitet științific, însemnând ca vor trebui să respecte standardele de relevanță științifică, originalitate, claritate și rigoare academică.