Submitting papers

Terms for submitting papers

12 November 2021

Participants should submitt their intention

22 November 2021

Participants should submitt their full paper

23 November 2021

Notification of acceptance (with any existing observations )

25 November 2021

Final step for registration

Recomandări generale pentru scrierea lucrării

Autorii vor înscrie lucrările completând formularele din paginile dedícate ale acestui site, sub forma unui document Word, conform termenelor limită mai sus menționate. După evaluare, toate lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum al Conferinței sau într-una dintre revistele partenere ale conferenței, toate indexate în baze internaționale.

 

The authors will submit  their papers by filling in the online forms on this website, as a word document, within the time frame mentioned above. After the review, all accepted papers will be published în the Conference proceedings or in one of the partenering journals, all indexez în international databases.

 

TOATE LUCRĂRILE VOR FI SCRISE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Dimensiunea paginii: A4 (210 x 297mm)

Margini: 2.5 cm (sus, jos, dreapta, stanga)

Tipul fontului: TNR, 12, spațiu de 1.5, justified

Pentru mai multe detalii, descarcă Ghidul de mai jos.

Fiecare lucrare va fi însoțită de declarația de autenticitate și drept de publicare, semnată de către autor, scanată și încărcată în formularul de înscriere a lucrării.

 

ALL PAPERS WILL BE IN ENGLISH

page format: A4 (210 x 297mm)

Margins: 2.5 cm (sus, jos, dreapta, stanga)

Font: TNR, 12, spațiu de 1.5, justified

For more details, Download the Guidelines

Each paper will come with an authenticity statement and Wright to publish, signed by the Author, scaner and uploaded în the online form.

Ghid de redactare/Guidelines Declaraţie de autenticitate/Authenticity Statement

Comitet științific (Scientific Comittee)

Procesul de evaluare va fi supervizat de către Comitetul științific, format din reprezentanți de seamă ai mediului academic românesc și internațional.

The review procese will be supervised by the Scientific Committee, composed of renowed representatives of the Romanian and internațional academic environment.

 

Senior Lecturer PhD.  Matthew Bell

Law School, University of Melbourne, Australia

Prof. PhD. Monika Chao-Duivis

Delft Technical University, Netherlands

Prof. PhD. Raluca Dimitriu

Bucharest University of Economic Studies

Prof. PhD. Giovanni Iudica

Bocconi University, Italy

Prof. PhD. Anthony Lavers

Kings College London

Prof. PhD. Hugues Perinet-Marquet

Université Paris 2 Panthéon-Assas

Prof. PhD. Viorel Popa

Faculty of Civil, Industrial and Agricultural  Buildings, Bucharest

Prof. PhD. Brândușa Ștefănescu

International Court of Arbitration attached to Romanian Chamber of Commerce and Industry

Observații

*Lucrările finale vor fi înscrise doar dacă nu au mai fost publicate și dacă nu se află în curs de validare pentru o altă conferință/revistă/editură.

* Final papers will be submited only if hey have not been published or if hey are unde validation at another conference/journal/publishing house

**Toate lucrările înscrise  vor trebui să respecte standardele de relevanță științifică, originalitate, claritate și rigoare academică.

**All submited papers have to respect the relevant Scientific standards, originality, clarity and academic rigor