Înscriere lucrări

Termene limită pentru înscrierea lucrărilor

16 octombrie 2020

Autorii trebuie să înscrie lucrarea

28 octombrie 2020

Autorii trebuie să înscrie lucrarea completă

23 octombrie 2020

Notificare acceptare lucrare (cu eventuale observatii)

30 octombrie 2020

Finalizare proces inscriere

Recomandări generale pentru scrierea lucrării

Autorii vor înscrie lucrările completând formularele din paginile dedícate ale acestui site, sub forma unui document Word, conform termenelor limită mai sus menționate. După evaluarea Comitetului științific, toate lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum al Conferinței sau într-una dintre revistele partenere ale conferenței, toate indexate în baze internaționale.

TOATE LUCRĂRILE VOR FI SCRISE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Dimensiunea paginii: A4 (210 x 297mm)

Margini: 2.5 cm (sus, jos, dreapta, stanga)

Tipul fontului: TNR, 12, spațiu de 1.5, justified

Pentru mai multe detalii, descarcă Ghidul de mai jos.

Fiecare lucrare va fi însoțită de declarația de autenticitate și drept de publicare, semnată de către autor, scanată și încărcată în formularul de înscriere a lucrării.

Ghid de redactare Declaraţie de autenticitate

Comitet științific

Toate lucrările înscrise vor fi jurizate și evaluate de către Comitetul științific, format din reprezentanți de seamă ai mediului academic românesc și internațional.

 

Senior Lecturer PhD.  Matthew Bell

Law School, University of Melbourne, Australia

Prof. PhD. Monika Chao-Duivis

Delft Technical University, Netherlands

Prof. PhD. Raluca Dimitriu

Bucharest University of Economic Studies

Prof. PhD. Giovanni Iudica

Bocconi University, Italy

Prof. PhD. Anthony Lavers

Kings College London

Prof. PhD. Hugues Perinet-Marquet

Université Paris 2 Panthéon-Assas

Prof. PhD. Viorel Popa

Faculty of Civil, Industrial and Agricultural  Buildings, Bucharest

Prof. PhD. Brândușa Ștefănescu

International Court of Arbitration attached to Romanian Chamber of Commerce and Industry

Observații

*Lucrările finale vor fi înscrise doar dacă nu au mai fost publicate și dacă nu se află în curs de validare pentru o altă conferință/revistă/editură.

**Toate lucrările înscrise vor fi jurizate și evaluate de către un Comitet științific, însemnând ca vor trebui să respecte standardele de relevanță științifică, originalitate, claritate și rigoare academică.