Conference Proceedings

Volumul conferinței ESCL 2018 cuprinde:

  • lucrările științifice prezentate în sesiunea de lucru și acceptate de comitetul științific
  • rapoartele de țară prezentate în sesiunea plenară

din cadrul conferinței internaționale a Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor.

ESCL Proceedings 2018

Comitet științific

Prof. univ. dr. Anthony Lavers

Kings College London

Prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu

Academia de Studii Economice București

Prof. univ. dr. Stefan Deaconu

Facultatea de Drept, Universitatea București

Conf. univ. dr. Crenguța Leaua

Academia de Studii Economice București

Prof. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias

Facultatea de Drept, Universitatea București

Lector univ. dr.  Matthew Bell

Law School, University of Melbourne, Australia

Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu

Academia de Studii Economice București

Prof. univ. dr. Giovanni Iudica

Bocconi University, Italia

Associate. prof. dr. Chantal Moll de Alba Lacuve

University of Barcelona, Spania

Prof. univ. dr. Brândușa Vartolomei

Academia de Studii Economice București

Prof. univ. dr. Monika Chao-Duivis

Delft Technical University, Olanda

Lector univ. dr. Ana-Maria Lupulescu

Academia de Studii Economice București

Prof. univ. dr. Viorel Popa

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Universitatea Tehnică de Construcții București

 

Comitet organizatoric

lect. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU, Președinte al Asociației Europeane de Dreptul Construcțiilor

asist. prof. dr. Evelien Bruggeman, Secretar General al Asociației Europeane de Dreptul Construcțiilor

avocat Richard Bailey, Chairman al Asociației Europeane de Dreptul Construcțiilor

asist. univ. dr. Andreea Stoican, Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

avocat drd. Silviu Munteanu, Facultatea de Drept, Universitatea București

lect. univ. dr. Cristina Cojocaru, Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București

lect. univ. dr. Simona Chirică , Departamentul Drept, Academia de Studii Economice București