Despre

Despre

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor are ca scop sprijinirea sectorului de construcții prin elaborarea de opinii juridice cu privire la legislația în domeniu, prin promovarea și dezvoltarea domeniilor ce au legătură cu dreptul construcțiilor și, nu în cele din urmă, prin menținerea legăturilor cu persoanele fizicie și juridice române sau străine ce activează în acest domeniu.

Constatând lipsa unei legislații unitare în domeniul construcțiilor, am adus împreună un grup de juriști și ingineri, în încercarea de a oferi soluții pieței de construcții din România, prin elaborarea și promovarea unei legislații care să faciliteze activitatea de construcții într-un mediu în permanentă schimbare și evoluție.

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor reunește în prezent mai mult 70 de membri, specialiști în domeniul construcțiilor. Asociația este membru al rețelei europene de asociații specializate pe dreptul construcțiilor, European Society of Construction Law, urmând ca în luna octombrie a anului 2017 sa organizam in tara noastra Conferinta Anuala a ESCL, care va reusni toate asociatiile de profil din Europa.

Printre obiectivele Asociației Române de Dreptul Construcțiilor se numără susținerea activității de arbitraj în domeniul construcțiilor, consultanță cu persoane interesate de dreptul construcțiilor și de domenii conexe, editarea de publicații periodice specializate, organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe și dezbateri publice, iniţierea, promovarea şi dezvoltarea oricăror acţiuni de natură să susţină domeniul specificat mai sus, dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate.