Despre Conferință

Reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor profesionale, practicieni din domeniu și reprezentanți ai instituțiilor publice se vor reuni la București pentru  prima Conferință Anuală a Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor, organizată de către Asociația Română de Dreptul Construcțiilor în parteneriat cuFacultatea de Drept a Universității București

Tema principală a conferinței ESCL va fi ”Probleme curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor ”, iar în cadrul dezbaterilor vor abordate teme de larg interes pentru piața construcțiilor, de la impactul noilor modificări legislative până la noile tendințe în domeniu, fie că vorbim de particularități ale contractelor în aria construcțiilor, noile reguli în domeniul achizițiilor publice, arbitraj și metode alternative de rezolvare a disputelor sau aspecte prinvind legislația specială în construcții.

Conferința va beneficia și de prezența unor speakeri europeneni și internaționali, dar și a unor apreciați specialiști de dreptul construcțiilor din România.

E

S

C

L