Arhiva Conferinte

Asociația Română de Dreptul Construcțiilor, în parteneriat cu Departamentul Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București și  alte Universități din România și străinătate a organizat organizat în ultimii ani conferința științifică internațională de dreptul construcțiilor din România – „New Perspectives in Construction Law”, reunind peste 100 de profesioniști din domeniu din întreaga lume la fiecare dintre ediții.

Conferința cuprinde dezbateri și workshop-uri pe teme de larg interes pentru piața actuală, atât cea internațională, cât și cea românească, aflată în continuă dezvoltare. Participanții au asista la sesiuni de lucru cu subiecte ce au variat de la particularități ale contractului de antrepriză, la rezolvarea alternativă a disputelor sau legislația privind domeniul infrastructurii.

Fiecare dintre edițiile Conferinţei „New Perspectives in Construction Law” a fost deschisă de o sesiune susţinută de reprezentanţi ai principalelor organizaţii profesionale din domeniu, alături de oficialităţi române.

Evenimentele ultimlor ani au fost structurate în  două zile, fiecare dintre acestea având rezervată o sesiune specială, una plenară, în care au luat cuvântul importante personalități din domeniu care și-au expus opiniile despre domeniu și o sesiune de lucru, dedicată lucrărilor academice.

În cadrul dezbaterilor au fost abordate teme de larg interes pentru piața construcțiilor, de la impactul noilor modificări legislative până la noile tendințe în domeniu, fie că vorbim de particularități ale contractelor în aria construcțiilor, noile reguli în domeniul achizițiilor publice, arbitraj și metode alternative de rezolvare a disputelor sau aspecte prinvind legislația specială în construcții.

Conferința internaționala științifica ”New Perspectives in Construction Law” editia 1

Conferința internaționala științifica ”New Perspectives in Construction Law” editia a-2-a

Conferința internaționala științifica ”New Perspectives in Construction Law” editia a-3-a

http://Conferința internațională științifică ”European Construction Public Procurement, Current Issues and and Perspectives 2018”