Viorel POPA

Viorel POPA

Prof. dr. Viorel Popa este decan al Facultății de Construcții din cadrul Universității Tehnice de Construcții București (UTCB), membru al Departamentului de beton armat UTCB din anul 1999. Activitatea sa profesională s-a axat în principal pe atenuarea impactului social și economic al cutremurului, prin reducerea vulnerabilității clădirilor. Este expert tehnic autorizat și verificator de proiectare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România și membru al Comitetului Național pentru Inginerie seismică din România.

A deținut funcțiile de cercetător (2002-2008), șef de divizie (2008-2009) și director (2009-2010) la Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic, agenția de implementare a proiectului româno – japonez de cooperare tehnică pentru riscul seismic reducere. Principala sa activitate in cadrul acestei agentii este de a coordona, împreună cu experții japonezi, stabilirea testelor de laborator structurale și a programelor de testare structurale în cadrul proiectului.

Dl. Popa a deținut calitatea de secretar al comisiei de elaborare a Codului român de proiectare seismică, P100.  În anul 2008, el a fost coordonator al comisiei de elaborare a Anexei Naționale a Standardului European EN1998-1. Din 2010 până în 2013, a fost coordonator al comisiei de elaborare a noii ediții a Codului de proiectare seismică.

Este un membru activ al Platformei Internationale UNCESCO pentru reducerea dezastrelor în caz de cutremur, o platformă de cercetare, formare și educație în domeniul seismologiei și ingineriei seismice.

 În 2012, dl Popa a co-fondat www.encipedia.org, un site web de informare și de interacțiune pentru inginerii structurale care are în prezent mai mult de 4000 de membri din România.