Ștefan DEACONU

Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu este Preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (CA-CCIR) şi arbitru pe lista de arbitri ai CA-CCIR.

Este avocat, partener în cadrul Societăţii de avocaţi “Leaua & Asociatii”. Este specializat în drept public, acordând consultanță în domeniile: investiții străine, finanțări internaționale și achiziții publice, dar şi reprezentare în cadrul litigiilor în fața instanțelor judecătorești și arbitrale în probleme dintre cele mai diverse ce ţin, în mod special, de dreptul Uniunii Europene.

Stefan este de asemenea, îndrumător de doctorat şi profesor de drept constituțional și sistem normativ al UE la Facultatea de Drept a Universității din București.

Este autor sau coautor a peste 25 de lucrări şi a peste 50 de articole, studii şi cronici apărute în reviste de prestigiu, în principal în dome­niul dreptului public. Pentru activitatea sa ştiinţifică a primit Premiul ,,Vespasian Pella’’ din partea Uniunii Juriştilor din România.