Jonathan Cope

Jonathan Cope

Jonathan Cope este un redutabil litigant, luând parte la soluționarea a peste 200 de litigii din domeniul construcțiilor și al ingineriei, fie în calitate de apărător, fie în cele de arbitru sau expert. Aceste litigii au avut ca obiect proiecte ale căror valoare se ridica până la 250 de milioane de lire sterline, în multiple domenii, variind de la cel educational, drumuri și infrastructură, energie electrică, aeroporturi, domeniu hotelier, construcții – zone de birouri sau zone rezidențiale.

Jonathan Cope este membru a numeroase asociații, fiind, totodată, numit apărător într-un număr important de litigii privind executarea contractelor comerciale și contractelor-cadru. El își desfășoară activitatea inclusiv ca mediator, având calitatea de mediator acreditat CEDR.