Flavius-Antoniu BAIAS

Flavius Baias a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti şi deţine titlul de Doctor în drept (Universitatea Bucureşti). Experienţa profesională în domeniul imobiliar şi în domeniul litigiilor este considerabilă, la fel şi experienţa sa de arbitru. 

Flavius Baias este, in prezent, Decan al Facultăţii de Drept din Bucureşti.

În calitate de profesor la Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, dansul predă cursurile de „Drepturi Reale” şi „Obligaţii”. Flavius Baias este arbitru, membru al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României si pe lista arbitrilor de la Curtea Internationala de pe langa ICC Paris.

Ca fost Secretar de Stat în Ministerul de Justiţie, a dezvoltat şi elaborat reglementări esenţiale pentru domeniul imobiliar (de exemplu, Legea Proprietăţii Publice şi Legea Concesiunii). A fost, de asemenea, membru al comitetului de specialişti care au elaborat Noul Cod Civil. Dl. Flavius Baias a primit premiul Academiei Române pentru cartea sa „Simulaţia – Studiu de Doctrină şi Jurisprudenţă”.