Boyan Ivanov

Boyan Ivanov

Boyan Ivanov a absolvit Universitatea din Ruse, Facultatea de Drept, în anul 2008. Din anul 2012 lucrează în cadrul societății de avocatură Dimitrov, Petrov & Co.

În prezent, domeniul său de expertiză se bazează pe domenii precum dreptul comercial, achiziții publice, dreptul contractelor și dreptul tehnologiei informației și comunicațiilor. Practica sa recentă se bazează în special pe domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în cadrul activității guvernamentale: e-Guvern, e-Justiție, e-ID, reforma administrativă și dezvoltare organizațională, e-Achiziții etc.

Domeniul de expertiză al domnului Boyan Ivanov în sfera achizițiilor publice include pregătirea și dezvoltarea documentelor necesare procedurii achizițiilor (din partea autorităților contractante și a beneficiarilor), ofertele/aplicarea în scopul participării la procedura achizițiilor publice (din partea participanților la procedură), coordonarea și comunicarea zilnică cu autoritățile contractante și clienții, pregătirea rapoartelor.

Boyan Ivanov se bucură o vastă experiență dobândită în calitate de expert în peste 20 de proiecte finanțate de Fondurile structurale din Bulgaria. Este un bun cunoscător al domeniilor finanțării proiectelor și al parteneriatelor public-private.

În prezent, domnul Boyan Ivanov este unul dintre experții principali din cadrul echipei juridice de implementare a proiectului ”Bulgaria: Asistență și implementare pentru politica de reformă a achizițiilor publice în domeniul online în cadrul sectorului de achiziții publice”, proiect acordat societății de avocatură Dimitrov, Petrov & Co. de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în numele Guvernului Bulgar.

Boyan Ivanov a participat în calitate de expert extern la implementarea unora dintre cele mai importante proiecte e-Guvern ale Ministerului Transporturilor, Tehnologiei Informațiilor și a Comunicațiilor din Bulgaria și a Consiliului de Miniștri din Bulgaria în legătură cu dezvoltarea serviciilor administrative prin mijloace electronice, modernizarea sistemelor centrale e-Guvern, precum și introducerea unor servicii administrative complexe, finanțate prin programul ”Capacitate Administrativă 2007-2013.”

Boyan Ivanov este lector pe aspecte de e-Guvern și Achiziții Publice.

A fost implicat într-un număr însemnat de inițiative legislative referitoare la utilizarea Tehnologiei Informațiilor și a Comunicațiilor în serviciile administrative și optimizarea procesului economic, și a fost răspunzător pentru elaborarea amendamentelor și completărilor în legislația aplicabilă. A făcut parte din echipa însărcinată cu elaborarea legislației ce reglementează identitatea electronică, precum și elaborarea amendamentelor în varii acte normative referitoare la implementarea polițelor e-Guvern și a legislației.

Boyan Ivanov deține cunoștiințe excelente în domeniul documentelor electronice și a utilizării semnăturii electronice în domeniile de business, guvernamental și sectorul judiciar.

În prezent, Boyan Ivanov este student doctorand în cadrul Facultății de Științe din cadrul Universității de Științe și Tehnologia Informațiilor din Sofia și desfășoară cercetarea în scopul susținerii tezei sale de doctorat pe tema ”Posibilități pentru folosirea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor în acordarea contractelor de e-Achiziție și aplicarea principiilor neutralității și flexibilității soluțiilor și reglementărilor tehnologice.”